MP4

BÚA ĐẬP TAN MA PHIỀN NÃO: Chân Dung Kim Cang Thủ Mật Tạng Chủ

Cầu nguyện đấng bảo hộ Dodrupchen tôn quý sớm hóa thân

Xưng tán 21 đức Tara