LỄ HỘI MÙA HÈ TẠI GOLOK

Lễ hội mùa hè gần khu vực chư ni tu viện Lungon, Golok.


Thầy và các lama ngồi lều trong khu vực chư ni tu viện Lungon, Golok

 

SHARE