Mật Thất Tuệ Quang

Kính chào quý đạo hữu

BBT LHQ xin gửi một vài hình ảnh về khu nhập thất của Hungkar Dorje Rinpoche (gần khu nhập thất của tu viện) đang được xây dựng, mở rộng cùng lời nhắn gửi của Ngài do đạo hữu Hải Losang dịch.

“Vũ hội sảnh của Tara, nơi ẩn tu của chư Dakini tu viện Lungon –
đây là mật thất TUỆ QUANG của hai đạo sư hiện đang được xây dựng.”

Namo Guru

BBT LHQ

SHARE
Download
pdf
mp4
word
video
mp3
Photos