LỄ CẦU NGUYỆN HỒNG TARA KURUKULLE TẠI TU VIỆN LUNGON & PHÁP NGỮ GURU

Kính gửi quý đạo hữu,

Theo thông tin từ trang web hungkardorje, bắt đầu từ ngày 16.11.20 tại tu viện Lungon Ngài Hungkar Dorje Rinpoche sẽ chủ trì Lễ Cầu Nguyện Kurukulle để dẹp trừ chướng ngại, cho Nhập Thất Mùa Đông được thành tựu viên mãn. Liên Hoa Quang xin gửi tới các bạn chương trình cầu nguyện trực tuyến để cùng hành trì, cầu nguyện và hồi hướng cho thành công của Lễ Hội và Nhập Thất Mùa Đông.

Kính gửi quý đạo hữu,

Theo thông tin từ trang web hungkardorje, bắt đầu từ ngày 16.11.20 tại tu viện Lungon Ngài Hungkar Dorje Rinpoche sẽ chủ trì Lễ Cầu Nguyện Kurukulle để dẹp trừ chướng ngại, cho Nhập Thất Mùa Đông được thành tựu viên mãn. Liên Hoa Quang xin gửi tới các bạn chương trình cầu nguyện trực tuyến để cùng hành trì, cầu nguyện và hồi hướng cho thành công của Lễ Hội và Nhập Thất Mùa Đông.

BBT LHQ xin gửi tới các bạn một số chỉnh sửa trong bản dịch Pháp ngữ gửi ngày 7.11 do có một số chi tiết đh Hải Losang thực hiện không chính xác. BBT LHQ đã đề nghị đh Losang hiệu đính toàn bộ bản dịch này. Xin thành thật sám hối về những sai sót này.

“Mỗi bậc thượng sư có đích đến khác nhau về thực hành pháp tịnh độ. Ví dụ, Khenpo Jigme Phuntsok Tôn Quý có lời nguyện vãng sinh cõi Cực Lạc, còn Lama Sang, Padma Tumtrak Dorje Vĩ Đại, thường nói rằng vãng sinh Tịnh độ Núi Màu Đồng của Guru Rinpoche là đích đến hoàn hảo. Vì vậy việc kiên định phát nguyện cho một đích đến của pháp tu là vô cùng quan trọng.”

BBT LHQ xin gửi tới quý đạo hữu Pháp ngữ của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche đăng tại Rinchen Lamp và do Rinpoche gửi ngày 7.11 cho thành viên của BBT LHQ.

Nguyện mọi sự kiết tường. ????????????

BBT LHQ

SHARE