Cầu nguyện đấng bảo hộ Dodrupchen tôn quý sớm hóa thân

Cảnh giới Tâm Không vết gợn: Lời cầu nguyện Đấng Bảo hộ Dodrupchen Rinpoche sớm hóa thân [i] Emaho! Nương oai lực kiết tường của cầu nguyện, nghiệp lực, và tín tâm hoàn hảo, Nương một đại dương của thỉnh cầu và thiện hạnh, con thiết tha khẩn gọi Tâm Đại Bi của Tam bảo … Read more