Nguyện vãng sanh cực lạc

Nguyen Vang Sanh Cuc Lac Kagma Chagme

Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc do Tổ Karma Chagme biên soạn

Viết bởi: Tổ Karma Chagme
Dịch bởi: English by The main part translated by Lama Drimed & his team và Việt Ngữ bởi Dorje Lha Gyal dịch

SHARE
Download
pdf