Ba Điểm Thiết Yếu Của Đạo Lộ - Garden Grove - 11.11.2009

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về chủ đề "Ba Điểm Thiết Yếu Của Đạo Lộ" tại Garden Grove, Hoa Kỳ, ngày 11.11.2009

Download
mp3
SHARE