Lời Khuyên cho Các Cặp Vợ Chồng - San Jose 05.2008

Pháp thoại của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về chủ đề "Lời Khuyên cho Các Cặp Vợ Chồng"" tại San Jose, Hoa Kỳ tháng 05.2008

Download
mp3
SHARE