Lời Khuyên cho Các Cặp Vợ Chồng - San Jose 05.2008

Pháp thoại của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về chủ đề "Lời Khuyên cho Các Cặp Vợ Chồng"" tại San Jose, Hoa Kỳ tháng 05.2008

Tải về
mp3
CHIA SẺ