Pháp Shitro & Hộ Niệm

Tuyển tập cầu nguyện và hộ niệm trong giai đoạn lìa đời và thân trung ấm

Nay thể theo yêu cầu của nhiều đạo hữu, chúng tôi đã gom góp lại một số bài khai thị, cầu nguyện và hộ niệm dành cho giai đoạn lìa đời và thân trung ấm để làm thành một tuyển tập và một CD, xem như đây là người bạn song hành với những tấm mền quang minh.

Hướng dẫn sơ lược cách dùng hai mạn đà la

Mạn đà la Giải Thoát này là pháp khí tu viện Lung Ngon làm, dùng để hộ niệm cho người lâm chung. Đây là một phần trong giáo lý Shitro của dòng Cổ Mật. Để tránh tam sao thất bản Pháp bảo này, mọi sao chép, chụp ảnh, copy, scan, in ấn … Mạn đà la Giải Thoát đều không đươc phép. Tất cả bản in Mạn đà la do Ban Hộ Niệm quỹ Liên Hoa Quang ấn tống đều được Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gia trì.

Giới thiệu về “Mền Quang Minh” hay “Mền Giải Thoát” theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng

Tuy các giải thích về “Mền Giải Thoát” có nói về lợi lạc của việc “bảo vệ” người chết như trên, nhưng theo Garchen Rinpoche, ta nên hiểu rằng, “bảo vệ” ở đây không chỉ chú trọng vào việc bảo vệ thân xác của người đã qua đời theo nghĩa thế tục, mà chủ yếu là bảo vệ cho tâm của người chết không bị tán loạn, giúp cho họ giữ được sự sáng suốt, một mực hướng về mục đích cứu cánh là đạt đến giải thoát. Ở đây, giải thoát qua [áo] mặc, qua việc phủ đắp chiếc “Mền Quang Minh,” một phương tiện thiện xảo giúp cho người chết có thể chú tâm, không sao lãng, giữ vững ước nguyện muốn sinh vào cõi Phật, đạt được giải thoát.

Về Pháp Shitro cho người chết

Cách tốt nhất để tự giúp mình là thọ nhận, hiểu và thực hành giáo lý này. Đây là cách tốt nhất. Lại nữa, chúng ta có thể giúp nhau bằng cách công phu hành trì và hồi hướng công đức cho những người khác. Các bạn có thể tự mình hành trì và giúp cho bạn bè, người thân trong gia đình khi họ chết, hoặc ngay khi họ còn sống. Chúng ta có thể hồi hướng công đức cho bất cứ ai.

Phân loại năm pháp chuyển di

Có năm loại chuyển di tâm thức khác nhau: Chuyển di siêu việt tới Pháp Thân nhờ dấu ấn của cái thấy (kiến) Chuyển di trung bình tới Báo Thân nhờ hợp nhất các giai đoạn phát triển và toàn thiện. Chuyển di thấp tới Hoá Thân nhờ lòng bi mẫn vô lượng.