Góc hoa sen Archives - Longchen Nyingthig Vietnam

Góc hoa sen

Tổng hợp sách nói

Tổng hợp sách nói LHQ gồm link tải MP3 và link đọc sách

MP4 Nguyện vãng sinh Cực Lạc

Đây pháp tu trì của Chagme/ Dù đau tay ta cố soạn nguyện/ Mong sẽ nhiều người được lợi lạc/ Ai muốn sao chép cứ đưa ra/ Không gì ích lợi hơn pháp này/ Chẳng giáo pháp nào thâm sâu hơn/ Đây là cội rễ của các Pháp/ Hãy áp dụng tu, đừng hờ hững/ Vì đây là pháp thuộc Hiển Giáo/ Có thể trì tụng khỏi Khẩu Truyền.

Lều Đại lạc – Pháp Guru Yoga

Lời khẩn cầu đức Văn Thù từ sâu thẳm con tim

Hỡi Đức Văn Thù – ngài là Quang Minh Tạng tỏa ánh sáng Trí Tuệ,/ phá tan màn vô minh của luân-niết nhị nguyên.

Guru Yoga ngắn

HUNG ở vùng tây bắc xứ Orgyen,/ tự giữa nơi tâm đóa hoa sen,/ thành tựu tối thượng Ngài đã đạt, / lừng danh là đấng Liên-Hoa-Sanh,

Lời cầu nguyện tổ Longchenpa

Lời cầu nguyện này được viết với lòng tôn kính tại tịnh thất Sangchen Ngodrub Gatsal bởi Hungkar Dorje, người đã quy y bậc Giáo chủ này. Ngôn từ và âm điệu tụng lời cầu nguyện Tổ Longchenpa này được soạn bởi Hungkar Dorje cho bản thân trì tụng.

Khai nhập bổn quang minh tự hữu

Khai nhập bổn quang minh tự hữu

Pháp tu tiên yếu dòng Longchen Nyingthig (bản trung)

Đức Liên Hoa Sanh Đại Sĩ, vị Phật thứ nhì của thời này, là bậc vĩ đại nhất trong dòng chuỗi vàng những vị học sĩ và thành tựu giả của Ấn Độ và Tây Tạng. Ngài như ánh trăng vằng vặc giữa những vì sao. Trong kinh Niết Bàn và những kinh khác, chính Đức Phật đã từng tiên tri về việc truyền bá Mật Thừa, hay Qủa Thừa, của Liên Hoa Đại Sĩ. Cũng vì bồ đề tâm và năng lực vô thượng của Đại Sĩ mà giáo pháp Kim Cang Thừa mới xuất hiện đầy đủ trên thế gian này.

Pháp tu tiên yếu dòng Longchen Nyingthig (bản dài)

Đây, ta sẽ giải thích giáo lý Tâm Yếu của Pháp Tu Dự Bị được truyền từ bậc Chân Nguyên Thủ Hộ Chủ Phổ Hiền Như Lai.

Xưng tán đức Văn Thù Sư Lợi: Các Phẩm Tánh Trí Tuệ Thù Thắng

Kính lạy Đức Man-Giu-Gô-Sa -/ đức Bổn Sư, đấng Che chở chúng sinh!/ Trí Tuệ Ngài sáng như mặt trời,/ dứt sạch mây mờ hai che chướng.

Xưng tán hai mươi mốt đức Tara

OM Kính lạy Đức Tara Tôn Quý!/ Kính lạy Thánh Đức Tara Tối Tôn!

37 Pháp Tu Bồ Tát

Tóm lại, làm gì hay ở đâu,/ Rõ biết tâm ta trạng thái nào./ Gìn giữ chánh niệm và tỉnh giác,/ Thành tựu lợi tha, bồ tát tu.