Tịnh Độ A Di Đà

MP4 Nguyện vãng sinh Cực Lạc

Đây pháp tu trì của Chagme/ Dù đau tay ta cố soạn nguyện/ Mong sẽ nhiều người được lợi lạc/ Ai muốn sao chép cứ đưa ra/ Không gì ích lợi hơn pháp này/ Chẳng giáo pháp nào thâm sâu hơn/ Đây là cội rễ của các Pháp/ Hãy áp dụng tu, đừng hờ hững/ Vì đây là pháp thuộc Hiển Giáo/ Có thể trì tụng khỏi Khẩu Truyền.
Nguyen Vang Sanh Cuc Lac Kagma Chagme

Nguyện vãng sanh cực lạc

Đây pháp tu trì của Chagme/ Dù đau tay ta cố soạn nguyện/ Mong sẽ nhiều người được lợi lạc/ Ai muốn sao chép cứ đưa ra/ Không gì ích lợi hơn pháp này/ Chẳng giáo pháp nào thâm sâu hơn/ Đây là cội rễ của các Pháp/ Hãy áp dụng tu, đừng hờ hững/ Vì đây là pháp thuộc Hiển Giáo/ Có thể trì tụng khỏi Khẩu Truyền.

Bốn nhân duyên vãng sanh tịnh độ A di đà

Ở Tây Tạng, từ người dân cho tới các hành giả, ai cũng biết pháp Tịnh độ A Di Đà. Ở Việt Nam và Trung Quốc cũng có pháp Tịnh độ. Ở Tây Tạng, pháp A Di Đà rất phổ biến và rất quan trọng.