Trong quá khứ, dân Tây Tạng đã đeo túi đựng nhiều đồ dự trữ cột chặt vào ngực và vượt qua những quãng đường thật xa để nghe Pháp. Họ có thể du hành nhiều tuần hay nhiều tháng để tìm một vị Đạo sư có phẩm chất mà từ ngài họ có thể nhận lãnh các giáo lý thuộc loại này. Giáo Pháp rất khó được thọ nhận. Chúng cực kỳ quý giá! Thật hi hữu mới gặp được một vị Thầy nắm giữ những dòng truyền thừa này và đang ước muốn truyền dạy giáo lý.

Lamasang

Icon
Image

Bài Mới

icon
Image

Tín tâm trong sáng như gương – thuốc chữa lành tật đố kỵ

Kính gửi quý bạn đọc,

🌷🌷🌷 BBT LHQ xin trân trọng gửi tới các bạn bài giảng "TÍN TÂM TRONG SÁNG NHƯ GƯƠNG - THUỐC CHỮA LÀNH TẬT ĐỐ KỴ" do Ngài Hungkar Dorje Rinpoche ban sáng 18.2.24. 🌸🌸🌸

Link: https://longchennyingthigvn.com/bai-rat-ngan/tin-tam-trong-sang-nhu-guong-thuoc-chua-lanh-tat-do-ky/

Nguyện mọi sự kiết tường🙏🙏🙏🌻🌻🌻
Namo Guru 🙏🙏🙏❤❤❤

BBT LHQ

Bảng Thông Báo

icon

Hình Ảnh & Tin Tức

icon
thumb

Pháp thoại của Hungkar Dorje Rinpoche sáng 4.11.2023 tại Mỹ

thumb

KALACHAKRA 7/15 - Path to Buddhahood (Pháp đạt đến Phật quả)

thumb

KALACHAKRA 10/15 - Path to Buddhahood (Pháp đạt đến Phật quả)

Góc Hoa Sen

icon
thumb

Lời khẩn cầu đức Văn Thù từ sâu thẳm con tim

thumb

Guru Yoga ngắn

thumb

Lều Đại lạc - Pháp Guru Yoga

thumb

Lời cầu nguyện tổ Longchenpa

icon
icon

Pháp Ngữ Đạo Sư

icon
thumb

LÝ NHÂN DUYÊN VÀ BẤT BẠO ĐỘNG: Kiến và Hành của Phật Giáo

Sáng 19.10.18, Chùa Vĩnh Nghiêm, Việt Nam  “Cái làm cho thiện hạnh thật sự là thiện hạnh chính là do động cơ thanh tịnh.” Tất cả mọi người tham gia lễ hội này đã tới đây...
thumb

Phật Pháp Căn Bản

(Chùa Sủi 10.2013)   LÀM NGƯỜI TỐT “Nền tảng căn bản để tu Phật là làm một người tốt.” Trước hết, xin cảm ơn nhà chùa, các sư thầy, chư tăng ni đã...
thumb

Cái Gì Làm Nên Một Chuyến Đi Có Ý Nghĩa?

Ngày 6.8.2018, Golok “Cái làm cho Pháp chân thực Pháp chính là động cơ.” Xin chào tất cả các bạn. Mục đích chúng ta tới đây là vì Pháp. Chúng ta luôn nhắc...
thumb

Ngày Nay Hành Giả Tại Gia Được Nhiều Thắng Duyên Tu Pháp Đại Viên Mãn

Hungkar Dorje Rinpoche [1] 14.10.2023, Việt Nam     “Mật thừa và việc tu Mật tông được đặt trên nền tảng của Kinh Thừa, của hạnh xả ly.”   ...

Lịch Tạng

Chọn để xem thông tin lịch tạng chi tiết
các tháng

Đăng ký nhận tin / ĐĂNG KÝ QUY Y

Xin:

  • Điền tên
  • Điền điện thoại (hoặc thay bằng email).
  • Phần thư ghi rõ: Đăng ký quy y, hoặc đăng ký nhận tin bài mới, hoặc cả hai.