Hai Hoạt Động Chính của Tu Viện đều Mạnh Mẽ và Hoàn Thiện - Longchen Nyingthig Vietnam

Hai Hoạt Động Chính của Tu Viện đều Mạnh Mẽ và Hoàn Thiện

25.11.2022, Zoom
Song ngữ – chép Anh dịch Việt

(trích đoạn)

(Thầy thăm hỏi mọi người)

Chúng ta đã bàn bạc về việc Thầy sẽ dạy qua mạng Internet về [cuốn sách] luận giảng Ngondro [Longchen Nyingthig]. Tuy nhiên, việc này đã đòi hỏi nhiều thời gian hơn Thầy nghĩ. Bởi vì tình hình COVID ở đây không ổn lắm và điều đó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ ở đây, khiến cho Thầy và mọi người rất bận rộn. Một kiểu bận rộn khác. Nhưng chúng ta sẽ thực hiện chương trình này bởi vì Thầy tin rằng tất cả mọi người mong muốn được nghe giảng giáo lý đó qua mạng. Có phải không?

Hôm nay là ngày Lễ Tạ ơn ở bên đó ; ở đây không có ngày lễ này, nhưng lễ này quan trọng với người dân ở Mỹ; vì vậy, Thầy muốn gửi lời chúc mừng Lễ Tạ ơn đến tất cả mọi người.

Vì tình hình dịch COVID ở đây, nên chúng tôi thực sự không thể tổ chức các khóa giảng Nhập Thất Mùa Đông giống như mọi năm. Tu viện đã bắt đầu Nhập Thất Mùa Đông ngày hôm qua – thực hành Quán Thế Âm, trì tụng minh chú Quán Thế Âm và hồi hướng công đức này cho mọi người trên thế giới được thành công, khỏe mạnh và không gặp nhiều phiền não, tán tâm, chướng ngại vì tình hình [dịch bệnh]. Thầy biết tình hình ở Mỹ hiện nay tốt hơn nhiều, còn ở đây dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh. Bởi do chính sách ở đây nên hiện giờ mọi thứ được đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. Vì vậy, chúng tôi không thể tổ chức Nhập Thất Mùa Đông bình thường như mọi năm. Tuy nhiên, tu viện không hủy bỏ Nhập Thất Mùa Đông hoàn toàn. Chúng tôi vẫn tổ chức với quy mô rất nhỏ và thời gian ngắn hơn. Thực sự ngắn hơn nhiều và quy mô nhỏ hơn.

Tình hình là như vậy và COVID vẫn là vấn đề. [Tuy nhiên] mọi thứ ở đây vẫn tốt. Ở đây, mọi thứ vẫn rất bình thường như bấy lâu nay. Tăng đoàn đang làm những điều tốt đẹp và thanh tịnh cả về thể chất lẫn tinh thần, đang thực hành đúng chánh Pháp, đang đi trên con đường đạo đúng đắn, và đang thực hành văn tư tu – mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp. Và Tăng thân, trong đó có Thầy cũng vậy, luôn nghĩ đến tất cả mọi người, đến tất cả những ai có kết nối với chúng tôi, có thiện tâm với chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn nghĩ tới các bạn và nghĩ tới tất cả, cầu nguyện và hồi hướng công đức cho tất cả – đó là những gì chúng tôi liên tục làm bấy lâu nay.

Thầy đã thực hiện nhiều dự án và hiện nay tu viện vẫn đang thực hiện một số dự án cần thiết để cải thiện nhu cầu đời sống tăng ni, yogi ở đây. Mọi người đã có tấm lòng rộng cúng dường và đã hỗ trợ rất nhiều bằng những khoản đóng góp, cúng dường [cho các dự án đó]. Tất cả mọi cúng dường đã được sử dụng đúng mục đích và nhờ nhiều dự án đã hoàn thành, đem lại lợi lạc cho mọi người. Tăng thân ở đây đã và đang sử dụng tiện ích này, họ rất hoan hỉ và tri ân tấm lòng của các bạn.

Thời gian qua, có một số bạn đồng tu, những người bạn tốt của chúng ta, thật không may đã qua đời. Chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho họ. Và đặc biệt là các trung tâm thiền thường xuyên có những thực hành đặc biệt để giúp người chết được giải thoát. Chúng tôi đã hết sức nỗ lực để tạo lập nhiều thiện hạnh vì lợi lạc của những người đã mất và chúng tôi không bao giờ quên những người bạn tu này. Thân quyến của những người đã qua đời, họ có thể tin rằng chúng tôi đang cố gắng hết sức để chỉ cho những người đã mất con đường đúng đắn, để cầu nguyện cho họ được vãng sanh tịnh độ; chúng tôi cũng đang hồi hướng rất nhiều [công đức] cho họ.

Thầy đã đề cập điểm quan trọng này với mọi người, rằng đối với một tu viện, có hai việc chính rất quan trọng đó là: Học và Hành. Học viện Phật giáo trong tu viện ngày càng có sức sống, ngày càng mở rộng hơn và ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc học Phật pháp. Vì vậy, các bạn có lý do để tự hào về điều này. Bởi lẽ các bạn có tấm lòng ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi, còn chúng tôi vì các bạn, vì kết nối duyên nghiệp này, vì công đức này… – vì tất cả những nhân duyên này mà chúng tôi đã làm được nhiều điều tốt đẹp, đã tiến bộ trong việc nghiên cứu, học giáo lý, đã hoàn thiện hiểu biết [Phật Pháp] của Tăng đoàn. Nhiều vị tăng, nhiều vị tăng trẻ đang bước đi trên con đường đạo đúng đắn và học tập nghiên cứu rất tinh cần, rất tốt. Đó là điều Thầy thực sự muốn các bạn biết bởi vì các bạn xứng đáng. Một việc khác (Thầy muốn nhắc tới) là các trung tâm nhập thất. Năm nay, chúng tôi xây dựng bốn trung tâm nhập thất. Mỗi trung tâm có mười phòng cho mười vị Tăng và mười vị Ni. Tổng cộng, năm nay, chúng tôi xây dựng bốn trung tâm nhập thất và hiện nay, những người mới muốn thực hiện khóa nhập thất 4 năm đang vân tập về đây. Tất cả các phòng, tất cả các trung tâm đều kín chỗ và mọi người tràn đầy nhiệt tâm tham gia vào các khóa nhập thất bởi vì họ có tâm chí tín thành đối với giáo Pháp, họ có động cơ thực hành giáo Pháp thực sự chân chính. Đó là điều Thầy muốn chia sẻ với bạn, bởi vì nó là một cái gì đó rất tốt đẹp.

Có một trung tâm để nghiên cứu học tập giáo Pháp trong tu viện, và một trung tâm khác trong Yogi viện; ngoài ra còn có học viện Phật Pháp tọa lạc ở một vị trí khác nữa. Ba trung tâm đó, tổng có hơn 500 học viên tức 500 tăng ni, yogi thường xuyên nghiên cứu giáo Pháp tại các trung tâm học Pháp. Như Thầy đã nói ở trên, chúng ta đã có các trung tâm nhập thất và tổng cộng 108 tăng ni, yogi đã tham gia vào các trung tâm nhập thất theo chương trình nhập thất 3,5 năm. Tóm lại, tu viện có hai hoạt động chính và cả hai hoạt động chính này rất tốt. Tu viện tràn đầy sức sống, có rất nhiều hoạt động, có rất nhiều hình thức để phát triển trí tuệ và có những hành giả đang thực hành Pháp Dzongchen. Hiện nay, chúng ta đang trì giữ giáo lý của đức Phật. Chúng ta đã hoàn thiện hai nhân duyên chính yếu để thực sự có thể gìn giữ, trao truyền và xiển dương giáo lý của Phật. Hai nhân duyên này là học tập giáo lý (văn, tư) và thực hành giáo lý (tu). Chúng ta không chỉ có hai hoạt động này, mà có thể nói hai hoạt động này rất mạnh mẽ và hoàn thiện. Vì vậy, Thầy rất hoan hỉ khi chia sẻ với các bạn tin vui này và Thầy tin tưởng rằng các bạn cũng sẽ rất vui khi nghe về điều đó.

Mặc dầu, chúng tôi đang làm nhiều điều tốt, đang thực hiện nhiều dự án và mọi người khác đang hết lòng ủng hộ giúp đỡ [các công việc này], nhưng thực hành chính của Tăng thân ở đây là đạt tới cái hiểu đúng đắn về tầm quan trọng của thiểu dục tri túc. Và Tăng đoàn ở đây, nhờ thực hành này, đã thực sự hiểu được tầm quan trọng của chữ “nghiệp”. Mọi người ở đây có thể dành thời gian để tới các trung tâm Phật Pháp để học tập và tham gia nhập thất tại các trung tâm nhập thất bởi vì họ không có nhiều tham luyến như những người thế tục. Đây là điều rất quan trọng, là cội nguồn sức sống cho việc theo đuổi cuộc đời của một vị tăng, vị ni hay vị yogi. Và chúng tôi hiểu điều này, chúng tôi thực sự hết sức nỗ lực để thực hiện được điều này.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa đạt giác ngộ. Chúng ta chưa phải là một vị Phật (cười). Thậm chí Thầy chưa là một Bồ tát. Vì vậy, chúng ta có một cuộc sống con người. Nhưng chúng ta cố gắng có một cuộc sống càng giản dị, đơn sơ càng tốt. Đó là điểm chính yếu; là cái chúng ta cố gắng thực hiện. Có càng ít tham dục càng tốt nhưng điều đó không có nghĩa là không có tham dục. Tất nhiên, chúng ta là con người và chúng ta có nhu cầu nhưng chúng ta không đặt việc hưởng thụ dục lạc vào trung tâm [cuộc sống]. Chắc chắn là không. Chúng ta cố gắng thành tựu một cái gì đó khác – trí tuệ, từ bi, xả ly chân thực. Thật vậy, nếu chúng ta không cố gắng thực hiện điều quan trọng này, chúng ta không hiểu điều quan trọng này thì chúng ta đã không giống như bây giờ. Chúng ta đã là những người khác hẳn. Nhưng giờ đây ít nhất một số phần trong cuộc sống của chúng ta như các bạn đã thấy, trong tu viện, là phù hợp với Pháp chính nhờ hiểu biết đó. Đó là lý do tại sao Thầy nói với các bạn rằng, chúng tôi đang cố gắng, ít nhất chúng tôi đang cố gắng hết sức mình.

(Thầy trao đổi với mọi người về lịch giảng Pháp.)

Nếu mọi người có thời gian và có tâm nghe giáo lý thì cần phải cố gắng chuẩn bị thật tốt cho công việc này. Thầy biết mọi người đều bận rộn nên không dễ dàng để dành thời gian [học Pháp]. Rồi còn khó khăn về múi thời gian khác nhau, vùng địa lý khác nhau, đối với một số người giờ xếp theo lịch quá sớm, đối với một số người khác lại quá muộn. Tuy nhiên vì Pháp Phật, Thầy nghĩ chúng ta cần thời gian và cần nỗ lực hơn để làm điều này.

Thầy xin dừng ở đây và cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi gặp hôm nay với động cơ [tốt]. Thầy rất vui gặp lại tất cả và hy vọng mọi việc đều an ổn. Hy vọng mọi người đều cố gắng quán tâm, chánh niệm trong hành động và luôn nhắc nhở mình ý nghĩa của giáo Pháp, luôn luôn cố gắng điều phục tâm phiền não của mình.

Một khi chúng ta thực hành Pháp, Thầy tin rằng mọi người có nhiều lợi lạc nếu thực hành một cách đúng đắn. Thầy hy vọng rằng tất cả mọi người luôn luôn liên tục thực hành Pháp một cách đúng đắn. Thầy sẽ gặp lại các bạn trong phòng Zoom. Thầy sẽ đem tới một vài món quà mà Phật trao tặng cho chúng ta, Phật trao cho Thầy và Thầy truyền nó cho tất cả. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

 

Hết bài Pháp thoại ngày 25.11.2022

 

Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện)

Bản tiếng Anh do Trì Minh Tara & Diệu Huệ chép từ MP 3 Pháp thoại 25.11.2022: https://lienhoaquang.com/q_joq6rnc

Kỹ thuật và đánh máy: Minh Hiền

Tải về
pdf
word
CHIA SẺ