Chương trình cộng tu ngày đại công đức 9.7.24

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

🌸🌸🌸 Thứ 3, 9.7 DL (4.6 TL) là ngày ĐẠI CÔNG ĐỨC – ngày PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN. Đây là ngày đại cát tường công đức tạo lập tăng trưởng triệu lần.

🌈🌈🌈 LHQ xin gửi lịch cộng tu ngày ĐẠI CÁT TƯỜNG để quý đạo hữu chia sẻ cùng nhau tích lũy vô lượng công đức trong ngày này. 🌻🌻🌻

🌱🌱🌱 Quý đạo hữu cần hỗ trợ xin vui lòng liên lạc hotline: 091 990 2836

 

 

Nguyện mọi sự kiết tường. 🙏🙏🙏❤❤❤
Sarva mangalam! 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

 

LHQ

CHIA SẺ