Cây Quy Y

Hãy xem nơi bạn đang ở là một cõi Phật đẹp đẽ. Phía trước bạn mọc lên một cây như ý với năm cành lớn mỗi cành, nhánh treo vô số ngọc quý rất đẹp. Trên cành chính là một pháp tòa tám sư tử. An toạ trên pháp tòa, gồm đài sen nhiều màu sắc, đĩa mặt trời, mặt trăng, là ĐỨC BỔN SƯ của bạn trong hình tướng Đức Liên Hoa Sanh. hiện thân của chư Phật. Ngồi trong tư thế hợp nhất với Ngài là phối ngẫu tối thượng Yeshe Tsogyal. (xem phần quán tưởng Đức Liên Hoa Sanh trong Guru Yoga).

Trên đỉnh đầu Ngài là chư Lạt Ma dòng truyền thừa Longchen Nyingthig Đại Viên Mãn: Phổ Hiền Như Lai (Pháp Thân), Kim Cang Tát Đỏa (Báo Thân), Kim Cang Cực Hỉ (Hóa Thân), Liên Hoa Sanh, Vua Tri-Son-Đet-Sen, đại dịch giả Vai-Rô-Chan-Na, dakini Ye-Se-Sô-Chi-A, Long-Chen-Pa, Jig-Me Ling-Pa. Vây quanh là vô số chư vị Bổn tôn, daka và dakini.

Trên cành phía trước là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bao quanh bởi một ngàn lẻ hai vị Phật thời Hiền Kiếp cùng chư Phật khắp cả ba thời, mười phương. Các Ngài mang hình tướng Hoá Thân siêu việt, đắp y tu sĩ, có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của một vị Phật. Các Ngài mang sắc trắng, vàng, đỏ, xanh lục, xanh dương. Muôn vàn hào quang rạng chiếu từ thân tướng giác ngộ của các Ngài.

Trên cành bên phải đức Bổn sư có tám Đại đệ tử của đức Phật, dẫn đầu là ba vị Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi, Kim Cương Thủ, và Quán Tự Tại. Bao quanh các Ngài là Tăng đoàn Đại thừa tôn quý gồm tất cả chư vị Bồ Tát. Các Ngài có sắc trắng, vàng, đỏ, xanh dương, xanh lục. Trên cành bên trái là hai vị Thanh Văn chính yếu: Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, bao quanh bởi tăng đoàn tôn quý bao gồm chư vị Thanh Văn và Độc Giác Phật. Các Ngài có sắc trắng, và đắp ba y tu sĩ, tay cầm tích trượng và bình bát.

Trên cành phía sau đức Bổn Sư là Pháp Bảo trong hình tướng những bộ kinh, trên cùng là sáu triệu bốn trăm ngàn câu kệ của dòng Đại Viên Mãn, được bao bọc bởi một lưới ánh sáng, và ngân vang giai điệu tự nhiên của nguyên âm, phụ âm. Giữa những cành cây là chư Hộ Pháp quang vinh. Hãy nghĩ tưởng về tất cả chư Thánh tôn Đàn tràng Quy y với các phẩm hạnh cao quý: trí tuệ, lòng bi mẫn và năng lực vô biên. Các Ngài là người dẫn đường vĩ đại duy nhất của bạn.

 

Trích “Lời Vàng của Thầy Tôi”, Patrul Rinpoche

Tải về
pdf
word
ẢNH
CHIA SẺ