Hướng dẫn sơ lược cách dùng hai mạn đà la

Mạn đà la Giải Thoát này là pháp khí tu viện Lung Ngon làm, dùng để hộ niệm cho người lâm chung. Đây là một phần trong giáo lý Shitro của dòng Cổ Mật. Để tránh tam sao thất bản Pháp bảo này, mọi sao chép, chụp ảnh, copy, scan, in ấn … Mạn đà la Giải Thoát đều không đươc phép. Tất cả bản in Mạn đà la do Ban Hộ Niệm quỹ Liên Hoa Quang ấn tống đều được Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gia trì. Quý pháp hữu có nhu cầu thỉnh thêm Mạn đà la để hộ niệm và nhận hướng dẫn sử dụng chi tiết xin liên hệ:

Website: lienhoaquang.com

Facebook: www.facebook.com/lienhoaquang.zangdokpalri

Email: info-thongtin@lienhoaquang.org

Hotline: 0919902836

HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC CÁCH DÙNG HAI MẠN ĐÀ LA

I. “Mạn Đà La Giải Thoát”

Mạn đà la Giải Thoát dùng để hộ niệm người lâm chung. Đặt Mạn đà la lên ngực người chết (luân xa tim) theo như hướng dẫn ở trên.

Mạn đà la được in trên decan có 2 lớp. Tách lớp trên và dán vào ngực người lâm chung. Lớp này được làm bằng nilon mềm chịu được nước.

II. “Mạn Đà La Giải Thoát Cả Thành Phố”

Mạn đà la này dùng để treo trên tường hoặc đặt lên bàn thờ … nơi sạch sẽ, trang nghiêm. Mạn đà la có lực gia trì và tịnh hóa môi trường sinh sống.

Những giải thích về cách sử dụng Mạn đà la dựa trên lời giảng của Hungkar Dorje Rinpoche tại Việt Nam tháng 10 năm 2018. Đây là hướng dẫn sơ lược về cách sử dụng hai Mạn đà la, hướng dẫn chi tiết lienhoaquang.com sẽ cập nhật và bổ sung sau.

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word