Những hình ảnh lễ tưởng niệm Orgyen Kusum Lingpa tại tu viện Lung Ngon 2019

Xin gửi tới quý đạo hữu chùm hình ảnh và video trong Lễ tưởng niệm Đức Orgyen Kusum Lingpa tại tu viện Lung Ngon diễn ra ngày 13 và 14 tháng hai dương lịch – theo Tạng lịch là mồng 8 và mồng 9 tháng Giêng.


Cúng dường đèn trước Đại Bảo Tháp


 

 

 

Nguồn: FB Trangwa Dorje

SHARE
Download
Photos