Vajrasattva Meditation - San Jose - 09-11.10.2012 - Ngày 1 (Phần 1)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Vajrasattva Meditation" tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 09-11.10.2012 - Ngày 1 (Phần 1)

Download
mp3
SHARE