Vajrasattva Meditation - San Jose - 09-11.10.2012 - Nguồn Võ Hùng (Phần 9)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Vajrasattva Meditation" tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 09-11.10.2012 - Nguồn: Võ Hùng, Phần 9

Download
mp3
SHARE