Chư đạo sư

Dodrupchen Đệ Nhất Jigme Thrinle Özer

DODRUPCHEN Rinpoche Jigme Thrinle Özer là vị hộ trì giáo lý chính yếu (rTsa Ba’i Ch’os bDag) của giáo khóa Longchen Nyingthig. Ngài được gọi bằng nhiều tên, trong đó có Künzang Zhenphen, Sönam Chöden, Changchup Dorje, và Drubwang Dzogchenpa.

Jamyang Khyentse Wangpo

Theo truyền thống Nyingma, Jamyang Khyentse Wangpo là hóa thân về thân của Jigme Lingpa. Ngài trở thành một trong những Đạo sư vĩ đại nhất, ở nơi ngài mọi dòng truyền thừa của Phật Giáo Tây Tạng tìm thấy chỗ tụ hội. Ngài trở thành một nhà truyền bá lỗi lạc của Nyingma, Sakya, Kagyü, và những dòng giáo lý khác. Ngài được những người theo phái Nyingma xác nhận là tái sinh của Jigme Lingpa (1730- 1798) và những người theo phái Sakya xác nhận là tái sinh của Nesar Khyentse (1524-?) và Thartse Champa Namkha Chi-me.

Một Tiểu Sử Ngắn Gọn Của Đức Orgyen Kusum Lingpa

Thân tướng kim cương của ngài là thân tướng chói lọi dữ dội của Kim Cương Hung nộ Vĩ đại [Kim Cương Thủ]. Vị hộ trì những bí mật kim cương, tiếng cười kim cương của ngài vang dội từ xa. Ngài là một vầng mây kim cương, thấm đẫm trạng thái không thể hủy diệt của tâm kim cương, trị vì như vương miện của giác tánh bất biến vô tận của mọi đấng chiến thắng.