Tài liệu thực hành Phật Vô Lượng Thọ

Kính chào quý đạo hữu,

 

🌸 🌻 LHQ xin trân trọng gửi tới quý đạo hữu thông tin: Tu viện Lung Ngon sẽ trì tụng chú Phật Vô Lượng Thọ Amitayus trong vòng 20 ngày. Xin gửi quý đạo hữu video bài giảng của Thầy về pháp tu này ở bên Mỹ cùng nghi quỹ do đh Dorje Lha Gyal dịch.

Tùy hỉ công đức đh Drolma Lhamo đã chia sẻ 🙏🙏🙏❤❤❤.

 

Link giảng: https://youtube.com/playlist?list=PL4i94q6ORtRVC0vcHa4xgVZdjFJkhB_wF…I7V4csTZ

Nghi quỹ:  https://drive.google.com/file/d/14eQapK8bE1ugK7I_G0WZug-oScm9kbn-/view?usp=drive_link

 

BBT LHQ

CHIA SẺ