Bạn ngồi đó cố gắng chịu cơn đau ở chân cũng vô ích nếu tâm cứ khởi ý nghĩ không tốt lành - Longchen Nyingthig Vietnam

Bạn ngồi đó cố gắng chịu cơn đau ở chân cũng vô ích nếu tâm cứ khởi ý nghĩ không tốt lành

Sáng nay có một vài bạn hỏi Thầy các bạn nên ứng xử ra sao trong thời gian lễ hội Moonlam. Các bạn cần có động cơ như thế nào đối với hoạt động này. Chúng ta, những người tu, hiểu rằng Pháp là động cơ thiện lành, trong sáng. Khi có ý nghĩ không tốt, động cơ không tốt trong tâm mình, thì điều này sẽ huỷ hoại sự trong sáng của tất cả mọi thứ. Vì vậy chúng ta cần phải xem xét động cơ, phải rà soát tâm mình càng nhiều càng tốt. Và phải giữ tâm mình tĩnh lặng, an bình càng nhiều càng tốt. Chỉ bằng cách đó chúng ta có thể tích lũy chút ít công đức. Khi tâm bạn đang khởi ý nghĩ không tốt, cho dù bạn có ngồi đó, cố gắng hết sức chịu đựng cơn đau nhói nơi đôi chân, thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì vậy, mỗi người phải hiểu yếu tố gì làm nên một chuyến đi ý nghĩa và một người tu chân thực.

Trích “Cái Gì Làm Nên Một Chuyến Đi Có Ý Nghĩa?”, Hungkar Dorje Rinpoche

Kim Cang Định trích dẫn

CHIA SẺ
Thẻ
công phu thiền định