Các bạn nên giữ tâm an hòa và bình lặng hơn khi đến với Phật Pháp - Longchen Nyingthig Vietnam

Các bạn nên giữ tâm an hòa và bình lặng hơn khi đến với Phật Pháp

Và đồng thời chúng ta cũng nên [giữ mọi thứ] giản dị. Các bạn tu không nên tranh cãi về nhiều chuyện. Các bạn nên giữ tâm an hòa và bình lặng hơn khi đến với Phật Pháp, đến với những nơi như thế này. Các bạn nên có hiểu biết tốt hơn, nên hợp tác tốt hơn với những bạn đồng tu khác. Điều đó rất quan trọng. Bởi vì khi các bạn tranh cãi, chỉ trích nhau trên Zoom hoặc qua Internet, thì điều đó sẽ rất xấu, sẽ là điều rất khó coi. Đặc biệt, những người không theo Phật sẽ nói: “Ôi, những người theo Phật luôn gây gổ, luôn tranh cãi, luôn bất đồng ý kiến, luôn luôn không hòa hợp”. Vì vậy, các bạn nên hiểu, nên hợp tác với nhau – vì sự đồng thuận, vì sự kết nối, vì những điều mà các bạn đang mong muốn đạt được. Thầy muốn nhắc nhở điều này vì Thầy đã nhìn thấy gần đây một số nhóm luôn gây gổ với nhau, có những suy nghĩ xấu về nhau và đối xử với nhau không tốt. Điều đó rất tệ. Vì vậy, Thầy hy vọng mọi người [sẽ] chuyển tâm để tốt hơn, vì Phật Pháp, vì bản thân mình, và vì việc tu hành của chính mình. Đây là điều Thầy muốn nói hôm nay.

Trích “Nếu Để Tâm Luôn Điên Đảo thì Chúng Ta Không Thể Giữ Đúng Chánh Pháp“, Hungkar Dorje Rinpoche

 

CHIA SẺ