Chúng ta cần có một cách hiểu đúng đắn về các vấn đề mà con người và xã hội đang đối mặt

Chúng ta đã thảo luận khá nhiều. Đôi lúc việc này có vẻ như là chúng ta đang phê phán, tuy nhiên, khi nói về lợi lạc của Pháp, sự cần thiết của Pháp, thì chắc chắn cần phải có một cách hiểu đúng đắn về các vấn đề mà con người và xã hội đang đối mặt, và Pháp có thể giải quyết những bất ổn của thế giới như thế nào. Vì vậy, chúng ta buộc phải nói về một số điều tiêu cực, về con người trong thế giới này. Luân hồi quá rộng lớn và đôi khi chúng ta không biết được bản chất của nó. Vì vậy, chúng ta cần hiểu bản chất của cuộc sống không có Pháp. Không có Pháp cuộc sống có thể rất khó khăn và rất tối tăm, không phương hướng v. v. Đa số mọi người nghĩ rằng chỉ cần làm việc, kiếm được tiền, có gia đình và nuôi dạy con cái. Và rồi họ đối mặt với khó khăn, rồi hạnh phúc, rồi bất hạnh, hoặc tất cả các loại phiền não. Họ thấy rằng mọi việc như vậy là rất bình thường nhưng đồng thời lại cảm thấy bị tổn thương rất nhiều do phiền não, do những điều tiêu cực họ tự tạo ra cho chính mình. Thế nhưng họ lại không nghĩ rằng có một cách để thực sự giải quyết vấn đề đó, để tịnh hóa nghiệp bất thiện.

 

Trích “Chúng Ta Cần Phải Biết Rõ Cái Gì Là Pháp, Cái Gì Là Phi Pháp”, Hungkar Dorje Rinpoche

CHIA SẺ