Đừng thúc ép mình quá nhiều mà mặt khác vẫn phải giữ tinh tấn không thối chuyển - Longchen Nyingthig Vietnam

Đừng thúc ép mình quá nhiều mà mặt khác vẫn phải giữ tinh tấn không thối chuyển

Con người hay sinh tâm lười biếng, nhưng cố gắng tu hành dù chỉ một lúc nào đó thì cũng tốt rồi. Có một số người tu mạnh mẽ hơn những người khác, một số khác thì không được mạnh mẽ như thế. Tuy nhiên, các bạn làm được càng nhiều thì càng tốt, càng có hiệu quả cao. Và các bạn phải biết cách hành trì sao cho tốt. Chúng ta cần có hướng dẫn, chỉ dẫn tốt, cần một người thầy tốt và chúng ta cần có tâm tốt lành, sự đam mê tốt lành. Nếu chúng ta không có đam mê, hứng thú thì ngay cả khi có thiện duyên, có điều kiện tốt chúng ta cũng không làm được điều đó. Khi bạn có thiện tâm mong muốn tu hành, mong muốn nuôi dưỡng tâm bồ đề thì bạn sẽ làm được điều đó, sẽ nỗ lực để thành công.

Vì vậy, Thầy đặc biệt khuyến tấn các bạn hết sức cố gắng việc hành trì này.

Điều cần thiết là phải giữ cân bằng bởi vì khi một ai đó cố gắng quá nhiều lúc ban đầu thì sau đó dễ sinh lười biếng, lờn tâm, thối chí. Do cố gắng quá nhiều, họ sinh mệt mỏi. Như vậy không thông minh. Ngoài ra, chúng ta cần cố gắng tranh thủ thời gian hành trì bất cứ lúc nào mình có thể. Bởi vì, các bạn có nhiều trách nhiệm khác nhau, nếu tập trung cho tu tập quá nhiều thì các hoạt động khác sẽ bị ảnh hưởng. Và sau đó các bạn hối tiếc rồi gia đình phàn nàn và bạn sinh thối tâm. Cho nên đừng thúc ép mình quá nhiều mà mặt khác vẫn phải giữ tinh tấn không thối chuyển. Nếu hành trì đúng đắn chắc chắn sẽ có tiến bộ.

Trích “ Xin Hãy Giữ Vững Nếp Hành Trì Tốt Đẹp Này“, Hungkar Dorje Rinpoche.

 

CHIA SẺ