Guru Rinpoche là đạo sư của tất cả những người tu Kim Cương Thừa

Guru Rinpoche là một Bổn tôn rất quan trọng, một người rất quan trọng ở Tây Tạng, đối với hành giả Kim Cương Thừa nói chung và với những ai có lòng tin nơi Ngài nói riêng. Người Tây Tạng và các hành giả Kim Cương Thừa nói chung có kết nối nghiệp rất mạnh với Guru Rinpoche. Tuy nhiên, những người thiếu hiểu biết sẽ không hiểu được Guru Rinpoche quan trọng như thế nào đối với Kim Cương Thừa, đối với người tu Kim Cương Thừa. Có những người thiếu đức tin và tâm chí tín thành với Guru Rinpoche; họ không thấy cầu nguyện Guru Rinpoche rất quan trọng. Theo Thầy, đây là một sai lầm lớn.

Trên thực tế, theo giáo lý và theo [sự thật] lịch sử thì hệ thống Kim Cương Thừa được Guru Rinpoche xây dựng. Guru Rinpoche là đạo sư của tất cả những người tu Kim Cương Thừa

~ Trích “Tâm Chí Tín Thành Với Guru Rinpoche – Chìa Khóa của Thành Tựu”, Hungkar Dorje Rinpoche

Kim Cang Định trích dẫn

CHIA SẺ