Không có Tuệ hiểu đúng đắn thì ta sẽ đặt nhiều lòng tin vào mọi thứ và như vậy thật không tốt - Longchen Nyingthig Vietnam

Không có Tuệ hiểu đúng đắn thì ta sẽ đặt nhiều lòng tin vào mọi thứ và như vậy thật không tốt

Lại nữa, khi con người không có lòng tin vào một thứ gì cả thì sẽ rất nguy hiểm. Việc thiếu lòng tin có thể hủy diệt những hạt giống tốt lành, những khuynh hướng tốt lành trong tâm. Với hiểu biết đúng đắn, với lòng tin vào Phật [và Pháp] thì chí ít con người, nếu duy trì được động cơ tốt lành, sẽ sửa lỗi lầm của mình dễ dàng hơn so với những ai không có chút hiểu biết [hay lòng tin] nào.

Tuy nhiên, có nhiều người lại nuôi dưỡng lòng tin mù quáng. [Khi người ta] có quá nhiều lòng tin, hoặc lòng tin của họ không trong sáng, thì điều này rất không tốt và thậm chí có thể gây nguy hiểm. Cần phát triển lòng tin dựa vào tuệ hiểu và tri thức của mình. Không có tuệ hiểu đúng đắn thì ta sẽ đặt nhiều lòng tin vào mọi thứ và như vậy thật không tốt. Do đó, cần phải tranh thủ mọi cơ hội để học tập càng nhiều càng tốt. Chúng ta nghiên cứu Pháp của Phật để có tuệ hiểu thực sự trong sáng.

Trích “TRỘN PHÁP PHẬT VỚI GIÓ ĐỜI – Mối Họa Cho Phật Pháp”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm sưu tầm.

CHIA SẺ