Nếu ai đó phá vỡ giới nguyện với Guru của mình thì con đường tiến tới tốt nhất là thừa nhận điều đó, hối hận là nó đã xảy ra, sám hối điều đó với Guru - Longchen Nyingthig Vietnam

Nếu ai đó phá vỡ giới nguyện với Guru của mình thì con đường tiến tới tốt nhất là thừa nhận điều đó, hối hận là nó đã xảy ra, sám hối điều đó với Guru

Vấn đề lớn nhất là khi đệ tử phá vỡ samaya với Guru của họ nhưng họ lại không công nhận lỗi lầm đó. Họ giả bộ rằng chẳng có gì xảy ra cả. Điều này đang xảy ra trong các cộng đồng Phật giáo. Điều đó không được xảy ra nhưng nó đang xảy ra. Điều này đang xảy ra trong các cộng đồng Phật giáo ở Tây Tạng, ở phương Tây và vân vân. Vì vậy, hãy trung thực, thông minh và hãy cẩn trọng. Nếu ai đó phá vỡ giới nguyện với Guru của mình thì con đường tiến tới tốt nhất là thừa nhận điều đó, hối hận là nó đã xảy ra, sám hối điều đó với Guru và thiết lập lại kết nối [trong sạch] với Guru.

Trích “Lịch Sử Nhập Thất Mùa Đông và về Tu Viện Lungon”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ