Người ta chọn lầm Thầy là do bất thiện nghiệp nặng nề của họ, do vô minh, do ý muốn của chính họ và do phiền não trong tâm - Longchen Nyingthig Vietnam

Người ta chọn lầm Thầy là do bất thiện nghiệp nặng nề của họ, do vô minh, do ý muốn của chính họ và do phiền não trong tâm

Ai cũng biết rằng điều rất quan trọng là theo chân vị đạo sư đầy đủ tánh đức, người có thể dẫn dắt bạn trên con đường đạo đúng đắn. Đôi khi người ta chọn lầm thầy do kém may mắn, kém phước và hiểu biết sai lạc. Vì kém phước, kém may mắn và vì hiểu biết sai lạc mà họ không thể kết nối được với Pháp chân chính. Khi nhìn những người như vậy, chúng ta cảm thấy rất buồn và thương họ nhưng không dễ gì cứu họ được. Điều đó là do bất thiện nghiệp nặng nề của họ, do vô minh, mà cũng do ý muốn cùng với phiền não trong tâm của họ. Những phiền não trong tâm rất mạnh.

Phiền não luôn có mặt ở khắp nơi, trong tâm của tất cả mọi người. Bởi vì phiền não, hay các cảm xúc tiêu cực, là nguyên nhân khiến chúng ta sinh vào cõi người. Cõi người này rất giống cõi của các vị trời đố kị, bởi vậy đố kị là tài sản trong tim con người. Đây là lý do tại sao rất khó gặp được người tâm không đố kị. Bản thân Thầy đã lớn lên với rất nhiều loại người có tâm đố kị ở khắp mọi nơi; đủ các loại người có tâm đố kị khác nhau bao gồm bạn bè, người thân, họ hàng, các khenpo, các lạt ma, các tulku và những người có kết nối rất gần gũi. Đó là lý do tại sao bất cứ ai, bao gồm cả thầy, đều thấy rất khó để làm “một người hoàn hảo” đối với tất cả mọi người.

Trích “Lịch Sử Nhập Thất Mùa Đông và về Tu Viện Lungon”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ