Pháp Phật sẽ bị hủy diệt bởi chính những người con của Phật, không có lực lượng bên ngoài nào thực sự phá hủy được đạo Pháp - Longchen Nyingthig Vietnam

Pháp Phật sẽ bị hủy diệt bởi chính những người con của Phật, không có lực lượng bên ngoài nào thực sự phá hủy được đạo Pháp

Tất nhiên, đây là thời đại cực kỳ suy thoái khi mà Phật Pháp đang phải đối mặt với rất nhiều trở ngại, đang mất dần sức mạnh và tăng già – từng ngày một, ở khắp mọi nơi. Pháp thanh tịnh và Tăng thanh tịnh đang biến mất và đã biến mất ở nhiều nơi trên hành tinh này, kể cả nơi sinh ra Pháp Phật là Ấn Độ. May mắn thay, Pháp thanh tịnh và Tăng thanh tịnh vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc, ở Việt Nam và đặc biệt là ở Tây Tạng.

Pháp Phật sẽ bị hủy diệt bởi chính những người con của Phật, không có lực lượng bên ngoài nào thực sự phá hủy được đạo Pháp. Hơn hai ngàn năm trước, Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng rằng Pháp Phật sẽ bị hủy diệt bởi chính những người con của Phật, không có lực lượng bên ngoài nào thực sự phá hủy được đạo Pháp. Khi mỗi cá nhân tăng ni tham gia, hoặc dính mắc, vào của cải vật chất, vào hoạt động thế gian, thì Pháp Phật sẽ tận diệt. Bởi vì khi đó những ai có ham mê hay động cơ chân thực để văn (nghe giáo lý), tư (tư duy, quán chiếu), tu (công phu, thiền định) sẽ không thể làm được những việc này.

Lãnh đạo tốt, giáo dục tốt sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong hiểu biết và đạo hạnh của mọi người. Vì vậy, trách nhiệm của chúng tôi là giáo dục, là dạy dỗ để mọi người có hiểu biết [Pháp] nhiều hơn, đạo hạnh tốt hơn và trung thực hơn. (Trung thực là vàng thật, là kim cương thật, là bảo châu thật).

Trích “Khi Mỗi Cá Nhân Tăng Ni Dính Mắc Vào Của Cải Vật Chất và Hoạt Động Thế Gian thì Pháp Phật Sẽ Tận Diệt“, Hungkar Dorje Rinpoche

CHIA SẺ