Phiền não khiến pháp sự các bạn làm chỉ còn là cái vỏ bên ngoài - Longchen Nyingthig Vietnam

Phiền não khiến pháp sự các bạn làm chỉ còn là cái vỏ bên ngoài

Và cần phải cố gắng điều phục tâm tham, sân, si, đố kị và ngã mạn của mình. Phải luôn kiểm tra xem mình có thực sự an bình không. An bình cả thể chất và tinh thần. Điều quan trọng nhất là an bình, không có phiền não, vọng tưởng. Ngũ độc, bất cứ khi nào bạn có chúng trong động cơ của mình thì chúng hủy diệt tất cả những gì tốt lành trong pháp hành của bạn – những kết quả tốt lành trong pháp hành của bạn. Bởi vì [khi đó] các pháp sự của bạn chỉ còn là vỏ bên ngoài. Sâu bên trong, bạn để tâm chạy theo những xúc cảm độc hại, và chúng không đem lại quả báo tốt. Vậy hãy cẩn trọng sao cho mọi thứ mình làm đều với động cơ đúng. Các bạn tích lũy công đức thông qua các pháp hành. Các bạn tới đây, bỏ nhiều thời gian, tiền bạc, công sức, vậy phải đặc biệt cẩn trọng sao cho mọi thứ đều tốt lành, đều từ động cơ trong sáng.

Trích “Cái Gì Làm Nên Một Chuyến Đi Có Ý Nghĩa?”, Hungkar Dorje Rinpoche

Kim Cang Định trích Dẫn

CHIA SẺ
Thẻ
Tu Đúng Đường