Sám hối những lỗi lầm hàng ngày đặc biệt là lúc trước khi đi ngủ là cách để giữ samaya thanh tịnh - Longchen Nyingthig Vietnam

Sám hối những lỗi lầm hàng ngày đặc biệt là lúc trước khi đi ngủ là cách để giữ samaya thanh tịnh

Chúng ta rất dễ vi phạm samaya và ta mắc lỗi lầm hàng ngày. Do đó, ta cần phải sám hối hàng ngày vào đầu ngày, giữa ngày và cuối ngày. Nhờ chánh niệm chúng ta có thể nhận ra lỗi lầm của mình tức thời và ngay lúc đó ta phải sám hối. Thế nhưng thông thường chúng ta không tỉnh giác về lỗi lầm của mình. Vì vậy, ít nhất trước khi đi ngủ bạn phải nghĩ về những gì đã làm trong ngày. Nếu nhớ được lỗi lầm nào thì hãy sám hối ngay. Nếu bạn không nhớ ra được thì nó vẫn còn ở đó. Bạn không nhớ không có nghĩa là bạn không làm gì sai cả. Vì vậy, trước khi đi ngủ bạn cần phải thực hành một pháp nào đó như tụng Om Benza Satto Hung hoặc Bách tự Minh chú v.v. Những sám hối này là rất quan trọng. Đó là cách để giữ samaya một cách thanh tịnh.

Trích “Tâm Chí Tín Thành với Guru Rinpoche – Chìa Khóa của Thành Tựu”, Hungkar Dorje Rinpoche

Kim Cang Định trích dẫn

CHIA SẺ