Trí tuệ và từ bi được trải nghiệm quan trọng hơn kiến thức và giới hạnh thuần túy, thậm chí quan trọng hơn cả giới hạnh có vẻ tốt nhưng không dựa trên nền tảng của trải nghiệm

Thầy, cũng như nhiều người khác, thấy có những geshe, khenpo được coi là thông làu kinh sách, biết nói [pháp] nhiều nhưng lại dẫn dắt người khác đi theo con đường sai lạc. Vì vậy hành động (actions) và giới hạnh tốt (good conduct) quan trọng hơn kiến thức. TRẢI NGHIỆM của trí tuệ và từ bi là trí tuệ và từ bi THẬT. Trí tuệ và từ bi được trải nghiệm quan trọng hơn kiến thức và giới hạnh thuần túy, thậm chí [quan trọng hơn] cả giới hạnh có vẻ tốt nhưng không dựa trên nền tảng của trải nghiệm. TRẢI NGHIỆM một cái gì đó trong Pháp (Dharma) đến từ TU hành THẬT. Tu hành thật không chỉ là học tập nghiên cứu, không chỉ là tư duy quán chiếu, mà phải kết hợp hành vi, hành động của bạn với tuệ hiểu (understanding). Có những người được học hành nhiều trong tu viện hoặc với các đạo sư, tuy nhiên không nhất thiết họ là những hành giả tốt, đặc biệt nếu họ không kết hợp được tuệ hiểu của mình với hành động. Loại người này có thể dẫn người khác đi theo con đường sai lạc.

Trích “Lịch Sử Nhập Thất Mùa Đông và về Tu Viện Lungon”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ