Việc tu đạo đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, tinh tấn và nỗ lực - Longchen Nyingthig Vietnam

Việc tu đạo đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, tinh tấn và nỗ lực

Đây là một điều rất tốt đẹp, rất quan trọng rằng các bạn có mặt tối nay ở đây thực sự cố gắng tiếp tục việc hành trì, tu tập. Các bạn không chỉ nói suông về việc tu hành mà các bạn thực sự đang thực hành Pháp. Để hành trì, tu tập hàng ngày là việc không dễ dàng. Và để dậy sớm không chỉ một hoặc hai ngày mà hàng ngày lại là điều càng khó khăn hơn nữa. Đây là một việc làm rất quan trọng và sẽ có kết quả rất tốt. Bởi vì việc tu đạo đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, tinh tấn và nỗ lực.

Khi chúng ta nói: “Hành trì tu tập” hay “tu hành” thì có nghĩa là gì? Đây là một công việc lớn lao. Chúng ta đang cố gắng tịnh hóa nghiệp chướng, đoạn diệt vô minh. Đoạn diệt vô minh không dễ dàng chút nào. Vì không dễ dàng nên có người nghi ngờ liệu có đoạn diệt được vô minh hay không. Nếu không thì cố gắng làm gì. Tuy nhiên, đoạn diệt vô minh là điều có thể làm được. Phải mất bao nhiêu lâu cho việc này? Đây là câu hỏi lớn. Điều đó phụ thuộc vào căn cơ và hoàn cảnh, điều kiện của từng cá nhân. Vì vậy, Thầy đặc biệt hết lòng khuyên các bạn nên cố gắng tiếp tục nếp hành trì tu tập này.

Trích “Xin Hãy Giữ Vững Nếp Hành Trì Tốt Đẹp Này“, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ