Ấn tống bộ luận “HUNGKAR DORJE RINPOCHE TOÀN TẬP”

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

🌷🌷🌷 BTQ An lạc-Liên Hoa Quang vô cùng hoan hỉ báo tin vui: bộ luận HUNGKAR DORJE RINPOCHE TOÀN TẬP đang chuẩn bị ra mắt cộng đồng Phật Giáo Kim Cương Thừa để dòng Pháp Longchen Nyingthig được hoằng truyền rộng rãi, lợi lạc cho tất cả hữu tình chúng sinh. 💕💕💕

🌈🌈🌈 Trong thư Rinpoche viết: “Thầy đang chuẩn bị cho xuất bản chính thức toàn tập các bài viết và các kinh sách của Thầy thông qua nhà xuất bản quốc gia Tứ Xuyên. Việc đăng ký bản quyền vô cùng khó khăn nhưng thật may mắn cuối cùng đã thành công.”

 

Rất mong quý bạn đạo gần xa cùng phát tâm:
❤ 1. đóng góp tịnh tài và kêu gọi bạn bè, người thân và những ai hữu duyên cùng đóng góp tịnh tài cho thiện hạnh to lớn này được thành tựu viên mãn.
❤ 2. sẽ hàng ngày cầu nguyện và hồi hướng công đức nguyện cho thiện hạnh này thàng công đem vô lượng lợi lạc cho hữu tình chúng sinh.
❤ 3. không ngừng lan tỏa thông điệp từ bi và trí tuệ của Rinpoche tới tất cả những ai hữu duyên thông qua việc chia sẻ, tham gia xuất bản, ấn tống Pháp ngữ của Ngài v. v. với mọi phương tiện.

 

Xin tùy hỉ công đức tất cả các đà na tín thí gần xa. 🙏🙏🙏🌻🌻🌻
Nguyện chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 🙏🙏🙏❤❤❤
Nguyện nương nơi công đức này đệ tử chúng con cùng hết thảy chúng sinh sớm viên thành Phật đạo. 🙏🙏🙏💕💕💕

 

☎☎☎ Quý đạo hữu cần hỗ trợ xin liên lạc tới hotline: 0919902836

 

BTQ AL-LHQ

CHIA SẺ