Khóa tu kỉ niệm Tổ Longchenpa 28.1.2024

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

🌸🌸🌸 Chủ nhật 28.1, là ngày Kỉ niệm Tổ Longchenpa. Để cùng hướng tâm về Tổ, về dòng truyền thừa, về Đức Bổn sư, để nghĩ tưởng tới công đức, hạnh nguyện bất khả tư nghì của các Ngài mà phát tâm tinh tấn tu tập, LHQ xin kính mời quý đạo hữu gần xa cùng tham gia KHÓA TU KỈ NIỆM TỔ LONGCHENPA do An Lạc – Liên Hoa Quang thực hiện.

🌈🌈🌈 Xin trân trọng gửi tới quý đạo hữu chương trình.

 

 

 

Xin tùy hỉ công đức tất cả. 🙏🙏🙏🌻🌻🌻
Nguyện mọi sự kiết tường. 🙏🙏🙏🌈🌈🌈

 

BQT LHQ

CHIA SẺ