Một số hình ảnh KHÓA TU KỈ NIỆM TỔ LONGCHENPA

 

Kính chào quý đạo hữu,

 

🌻🌻🌻 AL-LHQ xin hoan hỉ gửi tới quý đạo hữu một số hình ảnh Khóa Tu Kỉ Niệm Tổ LONGCHENPA ngày 28.1.24 tại An Lạc Hà Nội và An Lạc Sài Gòn. 🥰🥰🥰💕💕💕🌷🌷🌷🌈🌈🌈🌻

 

 

🌻🌻🌻 Giây phút trang nghiêm chuẩn bị vào khóa tu. 😇😇😇

 

 

Xin tùy hỉ công đức tất cả các đạo hữu đã tham gia. 🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌹🌹🌹.

 

OM AH HUNG MAHA GURU JNANA SIDDHI HUNG 🙏🙏🙏🌻🌻🌻 🌹🌹🌹 🌻 🌻 🌻 🌷 🌷 🌷

CHIA SẺ