Nhập Thất Mùa Đông 2023 & Đăng ký túc số

Kính gửi quý đạo hữu,

LHQ xin chuyển thư từ hungkardorje.org về cách đăng kí túc số Nhập Thất Mùa Đông. Nếu quỹ đạo hữu cần hỗ trợ xin liên lạc (ưu tiên Zalo/Viber): Tr Thành – 0823074742, M Hiền – 0816630061 và K Cường – 0985365003. 

 

Nhập thất mùa đông 2023 bắt đầu hôm nay 11/13/2023 đến 02/27/2024

Trang đăng ký Nhập Thất Mùa Đông trên website www.hungkardorje.org (http://www.hungkardorje.org/) đã mở.

Để đăng ký NTMĐ quí vị làm theo hướng dẫn sau đây:

1.    Nếu quí vị chưa có tạo tài khoản với www.hungkardorje.org quí vị cần tạo một tài khoản trước khi đăng ký NTMĐ. Tạo tài khoản mới: (http://www.hungkardorje.org/registration/registervn.php)
Sau khi tạo xong tài khoản, sign in với username và password mà quí vị vừa mới tạo ở trên rồi qua bước thứ hai dưới đây.

2.    Nếu quí vị đã có tài khoản rồi chí cần sign in và bấm vào nút NTMĐ để đăng ký Đăng ký NTMĐ (http://www.hungkardorje.org/winterretreat/indexvn.php)

Sau đây là một số điều khi chọn username và password đê đăng ký:
khi chon username và mật khẩu quí vị nên dùng chử thường (a-z, 0-9), không nên chọn chử Hoa, space và dấu tiếng Việt, vì username và password khi đăng ký như thế nào thì khi sign in hoặc đăng nhập phải đánh đúng như thế ấy, nếu không sẽ không sign in vô website được – ĐÂY LÀ LỖI LẦM MÀ PHẦN LỚN NHIỀU NGƯỜI ĐÃ MẮT PHẢI khi đăng ký NTMĐ và than phiền là “tôi không đăng ký được”.
Ví dụ:  sau đây là một số tên đăng nhập (username) mà một số người đã đăng ký,  nếu quí vị đăng ký như vậy khi sign in sau vài tháng quí vị sẽ không nhớ chính xác từng chử như vầy và nếu quí vị không đánh vô đúng như vậy khi sign in thi website sẽ trả lời username và password không đúng.  Trang sign in check từng chử từng dấu phải đúng như khi quí vị đăng ký.  Hiện tại có một số người đã dùng nhũng username sau đây để đăng ký:
MaiMonlam, PaldanPadma, O Kim Nhan, Konchok Yeshe

CHIA SẺ