Trang web LongchenNyingthig tiếng Anh

 

Kính chào quý đạo hữu,

 

Chúng tôi xin gửi tới các bạn tin vui: Trang web Longchen Nyingthig Viet Nam phiên bản tiếng Anh đã hoàn tất. Chúng tôi cám ơn và rất mong mọi người chia sẻ thông tin này tới những ai hữu duyên.

LHQ xin gửi tới tất cả:
1. Đường dẫn của trang web: https://longchennyingthigvn.com/en/
2. Đường dẫn rút gọn: http://lnvn.org/

Rất mong quý đạo hữu tiếp tục hỗ trợ để LHQ duy trì và phát triển trang web phục vụ cho việc tu học của mọi người.  🙏🙏🙏🌻🌻🌻

 

Nguyện Guru và chư đạo sư dòng truyền thừa luôn gia trì gia hộ. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Nguyện mọi sự kiết tường.  🙏🙏🙏

 

BQT LHQ

Website Longchennyingthik English version

 

Dear Dharma brothers and sisters,

 

🌻🌻🌻 We are happy to share with you good news: the English version of Longchen Nyingthig Viet Nam’s website has been completed. We wholeheartedly appreciate your sharing this information with English speaking Dharma friends so that everyone can benefit from the Dharma teachings posted here.

🌻🌻🌻  The ZPF is sending to you:
1. The link of the website: https://longchennyingthigvn.com
2. Shortened link:http://lnvn.org/

We hope that you will continue to support the ZPF to maintain and develop the website for everyone’s practice and study. 🙏🙏🙏 🌻🌻🌻

 

May Guru and the Longchen Nyingthig masters give us blessing. 🙏🙏🙏
May all be auspicious! 🙏🙏🙏

 

ZPF admins

CHIA SẺ