Hungkar Dorje Rinpoche giảng ngày 01.01.2024

Kính chào quý đạo hữu,

 

🌻🌻🌻 LHQ xin gửi file Buổi thuyết Pháp đầu tiên năm 2024 qua Zoom hôm 1 tháng 1 năm 2024 của Thầy Hungkar Dorje Rinpoche. 🙏🙏🙏🌈🌈🌈

 

🌻 Audio MP3: https://drive.google.com/file/d/1hODQA5owA8-VZ4bEzngnlgrzSASEyYcV/view?usp=drive_link

 

🌻 Video mp4: https://youtu.be/YQRmeLt23X0

 

 

Namo Guru 🙏🙏🙏🌈🌈🌈

CHIA SẺ