Lễ rước tượng Guru Rinpoche tại tu viện Lung Ngon

Kính gửi quý đạo hữu,

LHQ xin hoan hỉ chia sẻ clip và những hình ảnh Lễ rước tượng Guru Rinpoche tại tu viện Lung Ngon do Ngài Hungkar Dorje Rinpoche chủ trì. 🙏 🙏 🙏 🌸 🌸 🌸
Nguồn: Rinchen Lamp.

 

   

      

 

Nguyện mọi sự kiết tường. 🙏 🙏 🙏 🌸 🌸 🌸 🌻 🌻 🌻

BBT LHQ

CHIA SẺ