Bao giờ "phanh" được việc này

Thật ra, nếu người tu có tâm tín thành chân thực và mạnh mẽ với Guru thì chắc chắn điều này sẽ khiến họ giảm bớt việc chạy chỗ này chỗ nọ. Tại sao nhiều người cứ luôn luôn chạy tìm một nơi nào đó? Tất nhiên, đó là do thiếu hiểu biết và thiếu tâm chí tín thành, nhưng chính yếu vẫn là thiếu tâm chí tín thành. Họ không bao giờ có thể “phanh” bản thân mình lại để ngừng việc này cho tới khi họ chết, và họ sẽ chết với những trái tim trống rỗng và những bàn tay trống rỗng.

Vì vậy, một khi người ta đã có được một gì đó để quay về nương tựa rồi, thì họ phải giữ gìn cho mọi thứ thật đơn giản. Thế nhưng, rắc rối là do ở chỗ họ không làm [như vậy]. Bổn phận của Thầy là nói cho mọi người khác biết cái gì là đúng và cái gì là không đúng, còn bổn phận của họ là phải nghe lời.

Trích “Bao Giờ “Phanh” Được Nạn Chạy Đó Chạy Đây?”, Hungkar Dorje Rinpoche 

CHIA SẺ