Bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc chính là thể hiện tình yêu đối với dân tộc mình

Kính chào quý đạo hữu,

 

LHQ xin gửi quý đạo hữu bài nói chuyện của Thầy Hungkar Dorje Rinpoche với Phật tử Tây Tạng do Bảo Đăng (RinchenLamp) đăng tải:

 

Trong số tất cả các dân tộc ở Trung Quốc, người Tây Tạng chúng ta là một dân tộc có nền văn hóa và học thuật rất giàu có. Ngày nay khi nhà nước tôn trọng quyền giữ gìn, bảo vệ truyền thống văn hóa và phong tục tập quán của các dân tộc thì chúng ta càng nên cố gắng tự bảo tồn ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc mình cùng các phong tục quan trọng khác như đón năm mới Losar. Ngoài ra còn phải tập thói quen thích ứng hoàn cảnh. Nếu có điều kiện thuận lợi thì thực hiện điều này, nhưng ngay khi điều kiện không thuận lợi thì vẫn phải quyết tâm làm hết sức mình để bảo tồn văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc chúng ta. Nhiều nền văn hóa trên thế giới đang mai một dần, điều này không có nghĩa các nền văn hóa đều biến mất như đèn bị thổi tắt. Hiểu được điều này và thực hiện cho tốt cũng chính là thể hiện tình yêu đối với dân tộc mình.

 

Link nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/ApHBy610abf_Y3H8qVbTtQ

Namo Guru 🙏 🙏 🙏 🌷🌷🌷💕💕💕🥰🥰🥰

 

BBT LHQ

 

CHIA SẺ