Các ni sư ở đây rất khiêm tốn - họ giữ giới luật như giữ gìn con ngươi của mắt mình - Longchen Nyingthig Vietnam

Các ni sư ở đây rất khiêm tốn - họ giữ giới luật như giữ gìn con ngươi của mắt mình

Vào thời xưa ở Golog không có ni viện. Người ta thường xem thường phụ nữ thậm chí đối với cả những người đã thọ giới xuất gia. Theo tôi đó là một điều không thể hiểu nổi: tại sao phụ nữ nói chung và ni sư nói riêng không được tôn trọng. Vì vậy tôi đã thành lập một ni viện. Đó là ni viện đầu tiên ở Golog và được đánh giá cao xét về phương diện giới luật thanh tịnh. Các ni sư ở đây rất khiêm tốn. Họ giữ giới luật như giữ gìn con ngươi của mắt mình và trên nền tảng căn bản này họ ngày càng có nhiều cơ duyên để học giáo lý và những ngành tri thức khác nhau.

Trích  “Động Lực Thiện Lành”, Hungkar Dorje Rinpoche 

CHIA SẺ