Cần phải tịnh hóa những ô nhiễm trong tâm chúng ta thì mới thấy được sự thật - Longchen Nyingthig Vietnam

Cần phải tịnh hóa những ô nhiễm trong tâm chúng ta thì mới thấy được sự thật

Chúng ta chưa thể thấy tất cả mọi thứ đều thanh tịnh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chân lý này không tồn tại. Vì vậy, tu Kim Cương Thừa là nỗ lực nuôi dưỡng tri kiến thanh tịnh. Người tu cần cố gắng làm được điều này, nếu không thì ta sẽ ở mãi trong luân hồi, đau khổ; không có gì tốt đẹp, chỉ có tệ hại. Tu Kim Cương Thừa là phải thấy mọi thứ đều thanh tịnh, thế nhưng ta không thấy các pháp thanh tịnh. Suy nghĩ đó là sai lạc. Sự thật là có bản chất thanh tịnh trong tất cả vạn pháp nhưng tâm bị ô nhiễm vô minh khiến ta không thấy được sự thật. Bây giờ các bạn phải nghĩ: “Ồ, cái nhìn của tôi sai lạc, bất tịnh, vì vậy tôi phải tịnh hóa những ý nghĩ tiêu cực.” Nếu bạn hiểu như vậy, cố gắng tu như vậy thì đây là con đường duy nhất để tiến bộ trên đường tu.

Còn nếu bạn tin bất cứ cái gì bạn thấy được, nghe được đều là chắc thật, tự thân tồn tại thì bạn sẽ không đi tới đâu cả. Trên thực tế, bạn đang nuôi dưỡng sự bám chấp vào tất cả các pháp. Vì vậy, phải tịnh hóa bản thân mình: thân, khẩu, ý. Đặc biệt là [tịnh hóa] những tiêu cực, những bất tịnh trong tâm. Khi đó bạn là một người tu chân thật. Nếu ai đó không làm như vậy, ai đó đang làm ngược lại thì đó không phải là một hành giả chân thực.

Trích “Tâm Chí Tín Thành với Guru Rinpoche – Chìa Khóa của Thành Tựu”, Hungkar Dorje Rinpoche

Kim Cang Định trích dẫn

CHIA SẺ