Câu chuyện về sức mạnh của Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng

Vì đây là lời cầu nguyện [Bảy Dòng] rất quan trọng của Guru Rinpoche, nên nhiều đệ tử của Guru Rinpoche đã trì tụng rất nhiều, rất nhiều lần. Đó là một thực hành rất quan trọng. Một số vị lạt ma ở Tây Tạng ngày nay đã tụng đọc lời cầu nguyện này hàng triệu lần. Trong tu viện của chúng tôi có một vị lạt ma qua đời cách đây đã vài năm. Lời cầu nguyện này là thực hành chính của vị ấy. Ông đã tụng đọc lời cầu nguyện này rất nhiều, rất nhiều triệu lần – hơn một trăm triệu lần. Và cuối cùng thì ông đã trở thành một người rất thông tuệ. Ông không thực sự học tập, nghiên cứu gì nhiều và chỉ là một người du mục Tây Tạng rất bình thường. Nhưng rồi ông đã trở thành người có năng lực tiên tri. Khi mọi người hỏi tại sao ông được như vậy thì ông trả lời chính Guru Rinpoche đã ban tặng cho ông món quà đó.

Trích “Guru Yoga: Pháp Tu Tri Kiến Thanh Tịnh”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

 

CHIA SẺ
Thẻ
Guru & Guru Yoga