Chúng ta đã nói dối rất nhiều trong vô số kiếp - điều đó làm giảm sức mạnh của lời nói - Longchen Nyingthig Vietnam

Chúng ta đã nói dối rất nhiều trong vô số kiếp – điều đó làm giảm sức mạnh của lời nói

Vì bất lực nên cho dù đã tụng nhiều minh chú mà ta vẫn không thấy kết quả gì. Lý do là vì có nhiều ác nghiệp tồn tại trong khẩu của ta. Vì vậy, ta muốn tịnh hóa ô trược đó để cho lời nói có sức mạnh hơn. Do vô minh ta nói những lời không tốt, nói dối, nói điều không nên nói. Chúng ta nói dối rất nhiều, lời nói chia rẽ, lời nói cay nghiệt và nói điều vô nghĩa, vô ích. Có bốn nghiệp của khẩu. Bốn nghiệp này phá hủy sức mạnh của lời nói. Vì vậy, mặc dù đôi khi chúng ta nói điều gì đó trung thực nhưng mọi người lại không tin. Họ hỏi: “Thật không? Anh không nói dối chứ? ” Khi chúng ta đang nói một điều gì đó chân thật, người ta vẫn hỏi: “Thật không? Bạn không nói dối tôi sao?” Họ không tin bởi ta không có sức mạnh [của khẩu]. Chúng ta không có sự thật trong lời nói của mình, bởi vì chúng ta đã nói dối và nói dối rất nhiều. Chúng ta đã nói dối rất nhiều trong vô số kiếp, điều đó làm giảm sức mạnh và chất lượng của lời nói. Bây giờ mặc dù ta cố gắng tụng kinh, nhưng lời nói của ta không mạnh mẽ, vì vậy nó không đạt kết quả trọn vẹn. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu những khiếm khuyết của thân, khẩu, ý bên trong ta. Sau đó cố gắng tịnh hóa tiêu cực và làm cho thân khẩu ý trở nên sống động, hữu dụng hơn.

Trích “Guru Yoga: Nguồn Gốc Sức Mạnh của Lời Nói và Pháp Tịnh Hóa”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

CHIA SẺ