Để hơi ấm ân phước gia trì của Giáo lý không bị mất

Chư đạo sư truyền thừa từ ái, những học giả và các vị thầy của chính chúng ta đã trải qua hàng trăm nghìn khó khăn, đạt được kinh nghiệm về thừa bí mật và có những dấu hiệu thành tựu trong tâm, để hơi ấm của ân phước gia trì từ giáo lý không biến mất mà được truyền trao từ vị thầy sang vị kế tiếp. Với lòng đại từ, chư vị đã rót nó vào tim chúng ta. Đó là kết quả của sự tích lũy thiện nghiệp trong nhiều đời quá khứ và chúng ta cần trân trọng ý nghĩa của nó.

~ Hungkar Dorje Rinpoche

Nguồn: FB Vang Vọng Lời Phật Dạy

 

CHIA SẺ