Đôi khi chúng ta chỉ đơn giản chạy theo những người khác

Đôi khi, chúng ta không thực sự suy nghĩ, suy xét sâu sắc, kĩ lưỡng mà chỉ đơn giản chạy theo những người khác. Chúng ta nghĩ: “Ồ, tất cả mọi người đang làm như vậy [thế thì] cái mà tôi đang làm chắc chắn phải ổn, bởi vì hầu như tất cả họ đều cùng làm y như vậy.” [Thật ra] những người đó đang dùng nhãn hiệu “Pháp” và trông họ giống những người chân tu đang làm được nhiều việc [thiện]. Điều đó khiến chúng ta nhầm. Bởi vì tất cả đều làm một việc giống nhau nên ta cứ nghĩ: “Ồ, tôi giống như họ, vậy thì cái tôi đang làm chắc là ổn. Tôi đang làm điều đúng đắn” – và chính đây là điều không ổn. Có thể là một điều không ổn chung [cho tất cả].

Trích “Chúng Ta Không Muốn Ở Trong Nhóm Những Người Điên Đó”, Hungkar Dorje Rinpoche

Diệu Âm trích dẫn

Nguồn ảnh bìa: Bảo Đăng (Rinchen Lamp)

CHIA SẺ